หุ่นฝึกการเจาะช่องท้อง

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0147-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

  หุ่นฝึกการเจาะช่องท้อง


  • รายการครุภัณฑ์   หุ่นฝึกการเจาะช่องท้อง
  • ปี่ที่จัดซื้อ  15 มิถุนายน 2566
  • จากบริษัท บริลเลี่ยน รับเบอร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN