หุ่นจำลองการฝึกปฏิบัติการ ดูดเสมหะ การให้อาหารทางสาย

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0118-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 34 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

หุ่นจำลองการฝึกปฏิบัติการ ดูดเสมหะ การให้อาหารทางสาย


  • รายการครุภัณฑ์หุ่นจำลองการฝึกปฏิบัติการ ดูดเสมหะ การให้อาหารทางสาย
  • ปีที่ซื้อ 02 มีนาคม 2564
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN