หุ่นจำลองการฝึกฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจ

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0075-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นจำลองฝึกเสียงหัวใจและเสียงหายใจ


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองฝึกเสียงหัวใจและเสียงหายใจ
  • ปีที่ซื้อ 25 กุมภาพันธ์ 2559
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN