หุ่นการเรียนการสอนในระบบย่อยอาหาร (งบลงทุน สบพช)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0010-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องเรียน 2/3
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

หุ่นการเรียนการสอนในระบบย่อยอาหาร


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นการเรียนการสอนในระบบย่อยอาหาร
  • ปีที่ซื้อ 19 มิถุนายน 2546
  • ซื้อจากบริษัท หจก. โฟร์ไดเมนชั่น อี.เอ็ม.
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องเรียน 2/3
ADMIN