หุ่น Heimlich Maneuver/Choking Charlie (งบลงทุน สบพช)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0028-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 45 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่น heimlich maneuver/chocking charlie


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่น heimlich maneuver/chocking charlie
  • ปีที่ซื้อ 13 มีนาคม 2551
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท บีเจซี เเฮลท์แคร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN