หุ่นฝึกเด็กจำลองการฝึกทักษะการตรวจเจาะไขสันหลัง

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0122-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

หุ่นฝึกเด็กจำลองการฝึกทักษะการตรวจเจาะไขสันหลัง


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกเด็กจำลองการฝึกทักษะการตรวจเจาะไขสันหลัง
  • ปีที่ซื้อ 8  กรกฎาคม  2564
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

ADMIN