หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดให้สารน้ำ

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0119-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 35 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดให้สารน้ำ


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดให้สารน้ำ
  • ปีที่ซื้อ 02 เมษายน 2564
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

ADMIN