หุ่น CPR ทารกสำหรับฝึกนวดหัวใจและผายปอด

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0016-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

​หุ่น CPR ทารกสำหรับฝึกนวดหัวใจและผายปอด


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่น CPR ทารกสำหรับฝึกนวดหัวใจและผายปอด
  • ปีที่ซื้อ 22 มีนาคม 2547
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)


สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

คู่มือการใช้งาน

ADMIN