หุ่นเด็กฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานพร้อมชุดประมวลผล

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0106-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

​หุ่นเด็กฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานพร้อมชุดประมวลผล (Resusci junior)


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นเด็กฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานพร้อมชุดประมวลผล (Resusci junior)
  • ปีที่ซื้อ 8  ตุลาคม  2562
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

 

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

คู่มือการใช้งาน

ADMIN