หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0043-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 25 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
  • ปีที่ซื้อ 2 ธันวาคม 2554
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN