หุ่นโครงกระดูก XC-101 180CM SKELETON

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : หุ่นโครงกระดูก XC-101 180CM SKELETON
สถานที่ : ห้องเรียน 2/3
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

หุ่นโครงกระดูก XC-101 180CM SKELETON

  • รับบริจาค 13 พฤษภาคม 2564
  • ผู้บริจาค แพทย์หญิงมารินทร์ พลขันธ์
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
ADMIN