หุ่นฝึกการอัลตร้าซาวด์สำหรับเจาะน้ำในช่องปอดและหัวใจ

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0112-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 16 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นฝึกการอัลตร้าซาวด์สำหรับเจาะน้ำในช่องปอดและหัวใจ


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกการอัลตร้าซาวด์สำหรับเจาะน้ำในช่องปอดและหัวใจ
  • ปี่ที่จัดซื้อ 16 เมษายน 2563
  • จากบริษัท บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

สามารถใช้ร่วมกับครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ADMIN