หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0055-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 15 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ 0 ชิ้น

หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย ทำจาก Silicone Rubber


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย ทำจาก Silicone Rubber
  • ปีที่ซื้อ 17 กรกฎาคม 2557
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

ADMIN