หุ่นจำลองโครงกระดูก (งบลงทุน สบพช)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0035-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องเรียน 2/3
สถิติ : 5 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นจำลองโครงกระดูก


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองโครงกระดูก
  • ปีที่ซื้อ 19 มิถุนายน 2546
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
ADMIN