หุ่นจำลองสำหรับฝึกหัดใส่สายสวนที่ Central vein

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0132-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 หุ่นจำลองสำหรับฝึกหัดใส่สายสวนที่ Central vein


  • ​​รายการครุภัณฑ์  หุ่นจำลองสำหรับฝึกหัดใส่สายสวนที่ Central vein
  • ปี่ที่จัดซื้อ 19 กรกฎาคม 2565
  • จากบริษัทบริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN