หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย พร้อมกระเพาะปัสสาวะ

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0062-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 35 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย พร้อมกระเพาะปัสสาวะ


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย พร้อมกระเพาะปัสสาวะ
  • ปีที่ซื้อ 30 เมษายน 2558
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

 

 

 

ADMIN