โมเดลจำลองการฝึกทักษะการซ่อมแซมเส้นเอ็น

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0140-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

  โมเดลจำลองการฝึกทักษะการซ่อมแซมเส้นเอ็น


  • ​​รายการครุภัณฑ์   โมเดลจำลองการฝึกทักษะการซ่อมแซมเส้นเอ็น
  • ปี่ที่จัดซื้อ 21 เมษายน 2566
  • จากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN