หุ่นจำลองกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกราน

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0067-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

​หุ่นจำลองกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกราน : Didactic Flexible Spine Model


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกราน : Didactic Flexible Spine Model
  • ปี่ที่จัดซื้อ 22 ตุลาคม 2558
  • จากบริษัท หจก. โฟร์ดี อี.เอ็ม.
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
ADMIN