หุ่นจำลองกล้ามเนื้อแขน

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0082-212/หุ่น
สถานที่ : ตึกศัลยกรรม 2
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นจำลองกล้ามเนื้อแขน


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองกล้ามเนื้อแขน
  • ปี่ที่จัดซื้อ 21 เมษายน 2560
  • จากบริษัท หจก. โฟร์ดี อี.เอ็ม.
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องประชุม ออร์โธฯ ชั้น 2
ADMIN