หุ่นฝึกการเจาะน้ำข้อเข่าและการ Skeletal

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0139-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 7 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 หุ่นฝึกการเจาะน้ำข้อเข่าและการ Skeletal


  • ​​รายการครุภัณฑ์  หุ่นฝึกการเจาะน้ำข้อเข่าและการ Skeletal
  • ปี่ที่จัดซื้อ 23 กุมภาพันธ์ 2566
  • จากบริษัท บริษัท บริลเลี่ยน รับเบอร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN