ลำโพงสนามพร้อมไมโครโฟน (รุ่น APS-107)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0011-5835-001-0002ศพค.
สถานที่ : ห้องเก็บอุปกรณ์
สถิติ : 1 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

ลำโพงสนามพร้อมไมโครโฟน รุ่น APS-107

ประกอบด้วย

  1. ตัวเครื่อง
  2. ไมค์ลอยแบบมือถือ
ADMIN