ไมล์ประชุมทางไกล ยี่ห้อ YEALINK รุ่น CP900

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0029-5965-001-0003ศพค.
สถานที่ : สำนักงาน ศูนย์แพทย์
สถิติ : 12 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น
ADMIN