หุ่นฝึกให้สารน้ำและยาทางไขกระดูกทารก

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0057-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 17 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นฝึกให้สารน้ำและยาทางไขกระดูกทารก


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกให้สารน้ำและยาทางไขกระดูกทารก
  • ปี่ที่จัดซื้อ 1 กันยายน 2557
  • จากบริษัท บริษัท อัพไรท์ เฮลท์แคร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

 

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

คู่มือการใช้งาน

ADMIN