หุ่นระบบจำลองสถานการณ์ ทางการแพทย์เสมือนจริง เพื่อฝึกทักษะขนิดไร้สาย (งบลงทุน สบพช)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0068-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 137 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นระบบจำลองสถานการณ์ ทางการแพทย์เสมือนจริง เพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สาย


  • รายการครุภัณฑ์  หุ่นระบบจำลองสถานการณ์ ทางการแพทย์เสมือนจริง เพื่อฝึกทักษะขนิดไร้สาย
  • Serial 205-05050
  • เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 024-0068-212/หุ่น
  • ปี่ที่จัดซื้อ 24 ธันวาคม 2558
  • จากบริษัท บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน SimPad

คำแนะนำในการใช้ SimPad ร่วมกับหุ่น

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

ADMIN