กล้องโทรทรรศน์ ชนิด 2 ตา ยี่ห้อ OLYMPLUS รุ่น CX23 LED

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0003-6650-002-0001ศพค.
สถานที่ : ห้องเรียน 2/3
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

กล้องโทรทรรศน์ ชนิด 2 ตา ยี่ห้อ OLYMPLUS รุ่น CX23 LED

ADMIN