เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ยี่ห้อZOLL รุ่น R Series ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 037-0018-6515-027-0001/59
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 24 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ยี่ห้อZOLL รุ่น R Series ประเทศสหรัฐอเมริกา


  • รายการครุภัณฑ์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส
  • ยี่ห้อ ZOLL 
  • รุ่น R Series
  • ปี่ที่จัดซื้อ 21 ธันวาคม 2558
  • จากบริษัท บริษัท เซนต์ เมดิคอล ( คริติคลอ แคร์ ) จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )

 

หุ่นทางการศึกษา ที่ใช้ร่วมกับครุภัณฑ์

 

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

 

ADMIN