เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท่อนำแสงได้ ยี่ห้อ Riester

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0002-6515-076-0002ศพค.
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 46 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

เบรดโค้ง ชุดส่องหลอดลม แบบถอดท่อนำแสงได้ ยี่ห้อ Riester

   อุปกรณ์Laryngoscopic handle และ Blade (โค้ง)

  • ขนาด เบอร์ 2,เบอร์ 3,เบอร์ 4,เบอร์ 5
  • ปีที่จัดซื้อ 24 พฤศจิกายน 2563
  • จากบริษัท  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส ซัพพลาย เทรดดิ้ง
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
ADMIN