ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0013-6530-002-0001ศพค.
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 55 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ


  • รายการครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
  • ปีที่ซื้อ 31 พฤษภาคม 2556
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท เมดิกไลฟ์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ ( Skill Lab )

 

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

ADMIN