หุ่นฝึกตรวจเต้านม

สถานะ : ส่งคืน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0033-212/หุ่น
สถานที่ : อาคารพัสดุ
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

​หุ่นฝึกตรวจเต้านม


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกตรวจเต้านม
  • ปีที่ซื้อ 27 มีนาคม 2551
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
ADMIN