หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0103-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 3 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

​หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก / Lot.No.E6209-001-11-1/3
  • ปี่ที่จัดซื้อ 6 กันยายน 2562
  • จากบริษัท บริลเลี่ยน รับเบอร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

 

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

คู่มือการใช้งาน

ADMIN