หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก(แบบครึ่งซีก)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0143-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 4 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก(แบบครึ่งซีก)


  • รายการครุภัณฑ์  หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก(แบบครึ่งซีก)
  • ปี่ที่จัดซื้อ 28 มิถุนายน 2566
  • จากบริษัท บริลเลี่ยน รับเบอร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

 

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

คู่มือการใช้งาน

ADMIN