หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0064-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ 0 ชิ้น

 

หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก
  • ปี่ที่จัดซื้อ 7 ตุลาคม 2558
  • จากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
  • สภาพหุ่น มีรอยฉีกขาดบริเวณจมูก

 

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

คู่มือการใช้งาน

ADMIN