หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะไขสันหลัง

สถานะ : ส่งคืน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0047-212/หุ่น
สถานที่ : อาคารพัสดุ
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะไขสันหลัง


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะไขสันหลัง 
  • ปี่ที่จัดซื้อ 6 พฤศจิกายน 2555
  • จากบริษัท บริษัท อัพไรท์ เฮลท์แคร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

 

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

ADMIN