หุ่นการฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่

สถานะ : ส่งคืน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0048-212/หุ่น
สถานที่ : อาคารพัสดุ
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นการฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่
  • เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 024-0048-212/หุ่น
  • ปี่ที่จัดซื้อ 17 ธันวาคม 2555
  • จากบริษัท บริษัท อัพไรท์ เฮลท์แคร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

 

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

คู่มือการใช้งาน

ADMIN