หุ่น CPR เด็ก (มี 2 ตัว)

สถานะ : ส่งคืน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0019-212/หุ่น
สถานที่ : อาคารพัสดุ
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

​หุ่น CPR เด็ก (มี 2 ตัว)


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่น CPR เด็ก (มี 2 ตัว)
  • ปีที่ซื้อ 14 กุมภาพันธ์ 2545
  • ซื้อจากบริษัท หจก.โฟร์ไดเมนชั่น อี.เอ็ม.
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)


สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

ADMIN