หุ่นสาธิตการฝึกเจาะน้ำคร่ำ

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0045-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นสาธิตการฝึกเจาะน้ำคร่ำ


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นสาธิตการฝึกเจาะน้ำคร่ำ
  • ปีที่ซื้อ 27 มีนาคม 2555
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท อัพไรท์ เฮลท์แคร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN