หุ่นจำลองโครงกระดูก

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0051-212/หุ่น
สถานที่ : อาคาร 100 ปี สธ.
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นจำลองโครงกระดูก 


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองโครงกระดูก 
  • ปี่ที่จัดซื้อ 3 กุมภาพันธ์ 2557
  • จากบริษัท หจก.นาคอน อาร์ต แอนด์ มีเดีย
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตึก MED ชั้น 1
ADMIN