หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู (งบลงทุน สบพช)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0030-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 2 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

​หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู  /  Ear Examination Simulator รุ่น EAR M 88
  • Serial Number *0537*
  • ปี่ที่จัดซื้อ 27 มีนาคม 2551
  • จากบริษัท บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

ADMIN