หุ่นจำลองจมูก

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0037-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องเรียน 2/3
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ 0 ชิ้น

 

หุ่นจำลองจมูก


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองจมูก
  • ปี่ที่จัดซื้อ 12 มิถุนายน 2551
  • จากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องเรียน 2/3
ADMIN