หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0050-212/หุ่น
สถานที่ : ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)
สถิติ : 6 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )


คงเหลือ ชิ้น

 

หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ / Airway Management Training 
  • Serial Number 570
  • ปี่ที่จัดซื้อ 30 กันยายน 2556
  • จากบริษัท บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะฯ (Skill Lab)

คู่มือการใช้งาน

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 

ADMIN