กล้องถ่ายรูปดิจิตอล (DSC-TX66)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0003-6720-005-0001ศพค.
สถานที่ : สำนักงาน
สถิติ : 0 ครั้ง ( 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน )

คงเหลือ 0 ชิ้น
ADMIN