เลือกช่วงเวลา Reset Home
# URL / เลขครุภัณฑ์ / ชื่อครุภัณฑ์
การเรียนการสอน
การสอบ
ฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก
อบรมเชิงปฏิบัติการ/workshop/อื่นๆ
รวมปริมาณการใช้
อายุการใช้งาน ใช้งานประจำภาควิชา
( นอกทะเบียนศูนย์แพทย์ฯ )
1 🌏 037-0021-6515-027-0001/59 เครื่อง AED 7 6 1 0 14 - -
2 🌏 Cricotracheotomy Trainer Cricotracheotomy Trainer 3 0 0 0 3 - -
3 🌏 Heimlich Maneuver/Choking Training Heimlich Maneuver/Choking Training 3 0 0 1 4 - -
4 🌏 Laryngoscopic handle และ Blade Laryngoscopic handle และ Blade (โค้ง) 0 0 0 1 1 - -
5 🌏 Laryngoscopic handle และ Blade Laryngoscopic handle และ Blade (ตรง) 4 5 1 1 11 - -
6 🌏 ชุดตรวจตา ชุดตรวจตา 1 1 1 0 3 - -
7 🌏 เสื่อโยคะ เสื่อโยคะ 2 0 0 0 2 - -
8 🌏 020-0088-6530-001-0001 เตียงนอนแบบธรรมดา 1 3 1 0 5