1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เลือกช่วงเวลา Reset Home
# URL / เลขครุภัณฑ์ / ชื่อครุภัณฑ์
การเรียนการสอน
การสอบ
ฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก
อบรมเชิงปฏิบัติการ/workshop/อื่นๆ
รวมปริมาณการใช้
อายุการใช้งาน Current Location
1 🌏 024-0017-7440-001-0003ศพค. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คCOMPAQ 0 5 0 0 5 11 ปี 2 เดือน 15 วัน
2 🌏 024-0018-7440-001-0003ศพค. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คSAMSUNG 0 10 0 5 15 11 ปี 2 เดือน 15 วัน
3 🌏 024-0019-7440-001-0003ศพค. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คTOSHIBA 0 4 0 0 4 11 ปี 2 เดือน 15 วัน
4 🌏 024-0037-7440-001-0003ศพค. คอมพิวเตอร์ NoteBook 0 9 0 0 9 10 ปี 1 เดือน 5 วัน
5 🌏 024-0045-7440-001-0003ศพค. คอมพิวเตอร์ Notebook Dell รุ่น Vostro 3450 0 4 0 0 4 9 ปี 6 เดือน 2 วัน
6 🌏 024-0048-7440-001-0003ศพค. คอมพิวเตอร์ Notebook Asus รุ่น X44HR 0 3 0 0 3 9 ปี 6 เดือน 2 วัน
7 🌏 024-0049-7440-001-0003ศพค. คอมพิวเตอร์ Notebook Asus รุ่น K55VM 0 3 0 1 4 9 ปี 1 เดือน 5 วัน
8 🌏 024-0058-7440-001-0003ศพค. NoteBook Core i5/Ram4/HDD 500 GB/จอ 14" 2 4 0 0 6 7 ปี 5 เดือน 11 วัน
9 🌏 024-0059-7440-001-0003ศพค. NoteBook Core i5/Ram4/HDD 500 GB/จอ 14" 5 2 0 0 7 7 ปี 5 เดือน 11 วัน
10 🌏 024-0085-7440-001-0003ศพค. NOTEBOOK คอมพิวเตอร์พกพาแบบประเมินผลระดับสูง 1 0 0 0 1 5 ปี 5 เดือน 1 วัน
11 🌏 024-0087-7440-001-0003ศพค. NOTEBOOK คอมพิวเตอร์พกพาแบบประเมินผลระดับกลาง 2 7 0 2 11 5 ปี 5 เดือน 1 วัน
12 🌏 024-0090-7440-001-0003ศพค. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ยี่ห้อ Dell รุ่น I3 4 3 0 3 10 4 ปี 7 เดือน 18 วัน