เลือกช่วงเวลา Reset Home
# URL / เลขครุภัณฑ์ / ชื่อครุภัณฑ์
การเรียนการสอน
การสอบ
ฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก
อบรมเชิงปฏิบัติการ/workshop/อื่นๆ
รวมปริมาณการใช้
อายุการใช้งาน ใช้งานประจำภาควิชา
( นอกทะเบียนศูนย์แพทย์ฯ )
1 🌏 024-0005-212/หุ่น หุ่นเด็ก Endotracheal Tube 4 0 0 2 6 18 ปี 5 เดือน 18 วัน -
2 🌏 024-0014-212/หุ่น หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อทางเดินหายใจในทารกแรกเกิด 2 0 0 1 3 17 ปี 8 เดือน 15 วัน -
3 🌏 024-0016-212/หุ่น หุ่น CPR ทารกสำหรับฝึกนวดหัวใจและผายปอด 2 0 0 0 2 17 ปี 8 เดือน 15 วัน -
4 🌏 024-0042-212/หุ่น หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1 0 0 0 1 10 ปี 0 เดือน 5 วัน -
5 🌏 024-0043-212/หุ่น หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 2 5 0 0 7 10 ปี 0 เดือน 5 วัน -
6 🌏 024-0053-212/หุ่น หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารก เพศชาย 3 3 1 1 8 7 ปี 8 เดือน 16 วัน -
7 🌏 024-0054-212/หุ่น หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารก เพศหญิง 6 2 1 0 9 7 ปี 8 เดือน 16 วัน -
8 🌏 024-0085-212/หุ่น หุ่นจำลองทารกแรกเกิดสำหรับฝึกปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ 3 0 0 1 4 4 ปี 3 เดือน 28 วัน -
9 🌏 024-0106-212/หุ่น หุ่นเด็กฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานพร้อมชุดประมวลผล 1 1 0 1 3 2 ปี 1 เดือน 29 วัน -
10 🌏 024-0107-212/หุ่น หุ่นทารกฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานพร้อมอุปกรณ์ประมวลผลแบบไร้สาย 2 1 0 1 4 2 ปี 1 เดือน 29 วัน -
11 🌏 024-0108-212/หุ่น หุ่นแขนเด็กสำหรับให้น้ำเกลือ 4 1 1 0 6 1 ปี 9 เดือน 24 วัน -
12 🌏 024-0119-212/หุ่น หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดให้สารน้ำ 0 5 2 0 7 0 ปี 8 เดือน 5 วัน -
13 🌏 024-0121-212/หุ่น หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)เด็กพร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรม 2 3 0 0 5 0 ปี 4 เดือน 29 วัน -
14 🌏 024-0122-212/หุ่น หุ่นฝึกเด็กจำลองการฝึกทักษะการตรวจเจาะไขสันหลัง 0 0 0 0 0 0 ปี 4 เดือน 29 วัน -