เลือกช่วงเวลา Reset Home
# URL / เลขครุภัณฑ์ / ชื่อครุภัณฑ์
การเรียนการสอน
การสอบ
ฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก
อบรมเชิงปฏิบัติการ/workshop/อื่นๆ
รวมปริมาณการใช้
อายุการใช้งาน ใช้งานประจำภาควิชา
( นอกทะเบียนศูนย์แพทย์ฯ )
1 🌏 024-0006-212/หุ่น หุ่นการเรียนการสอนในระบบประสาท 0 0 0 0 0 18 ปี 5 เดือน 18 วัน -
2 🌏 024-0008-212/หุ่น หุ่นแขนสำหรับฝึกเย็บแผลผ่าตัด 0 0 0 0 0 18 ปี 5 เดือน 18 วัน -
3 🌏 024-0035-212/หุ่น หุ่นจำลองโครงกระดูก 3 0 0 0 3 18 ปี 5 เดือน 18 วัน -
4 🌏 024-0123-212/หุ่น หุ่นจำลองฝึกตรวจเต้านม 0 4 2 1 7 15 ปี 8 เดือน 13 วัน -
5 🌏 024-0055-212/หุ่น หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย 3 3 4 0 10 7 ปี 4 เดือน 20 วัน -
6 🌏 024-0062-212/หุ่น หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย พร้อมกระเพาะปัสสาวะ 1 2 2 0 5 6 ปี 7 เดือน 7 วัน -
7 🌏 024-0063-212/หุ่น หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศหญิง 1 0 5 0 6 6 ปี 7 เดือน 7 วัน -
8 🌏 024-0069-212/หุ่น หุ่นจำลองกะโหลกศรีษะ 1 0 0 0 1 5 ปี 10 เดือน 19 วัน -
9 🌏 024-0086-212/หุ่น หุ่นจำลองการตรวจอัณฑะ (Tesitcle Models) 0 0 0 0 0 4 ปี 8 เดือน 28 วัน -
10 🌏 024-0099-212/หุ่น หุ่นฝึกการตรวจทวารหนักและต่อมลูกหมาก 1 0 1 0 2 3 ปี 11 เดือน 8 วัน -
11 🌏 024-0112-212/หุ่น หุ่นฝึกการอัลตร้าซาวด์สำหรับเจาะน้ำในช่องปอดและหัวใจ 0 0 0 0 0 1 ปี 7 เดือน 21 วัน -
12 🌏 024-0117-212/หุ่น หุ่นจำลองสำหรับฝึกการให้สารน้ำทางไขกระดูกผู้ใหญ่ 0 0 0 0 0 0 ปี 8 เดือน 14 วัน -
13 🌏 หุ่นโครงกระดูก XC-101 180CM SKELETON หุ่นโครงกระดูก XC-101 180CM SKELETON 0 0 0 0 0 0 ปี 6 เดือน 24 วัน -
14 🌏 024-0120-212/หุ่น หุ่นฝึกการเจาะหลอดลม 5 0 0 1 6 0 ปี 5 เดือน 8 วัน -