เลือกช่วงเวลา Reset Home
# URL / เลขครุภัณฑ์ / ชื่อครุภัณฑ์
การเรียนการสอน
การสอบ
ฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก
อบรมเชิงปฏิบัติการ/workshop/อื่นๆ
รวมปริมาณการใช้
อายุการใช้งาน ใช้งานประจำภาควิชา
( นอกทะเบียนศูนย์แพทย์ฯ )
1 🌏 024-0027-212/หุ่น หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ 0 0 1 0 1 13 ปี 8 เดือน 24 วัน -
2 🌏 024-0050-212/หุ่น หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ 1 0 0 0 1 8 ปี 2 เดือน 7 วัน -
3 🌏 024-0061-212/หุ่น หุ่นฝึกจำลองใส่ท่อช่วยหายใจยาก สำหรับผู้ใหญ่ 8 6 2 1 17 6 ปี 9 เดือน 27 วัน -
4 🌏 024-0065-212/หุ่น หุ่นฝึกท่อช่วยหายใจสำหรับเด็กโต 0 5 0 1 6 6 ปี 1 เดือน 15 วัน -
5 🌏 024-0066-212/หุ่น หุ่นจำลองกระดูกคอและหัวไหล่ 0 0 0 0 0 6 ปี 1 เดือน 15 วัน -
6 🌏 024-0088-212/หุ่น หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง 5 2 0 0 7 4 ปี 3 เดือน 28 วัน -
7 🌏 024-0094-212/หุ่น หุ่นฝึกการเจาะน้ำไขสันหลัง 1 0 0 0 1 4 ปี 2 เดือน 22 วัน -
8 🌏 024-0098-212/หุ่น หุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ 0 0 1 2 3 3 ปี 11 เดือน 29 วัน -
9 🌏 090-0102-212/หุ่น หุ่นจำลองฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ 2 1 0 0 3 2 ปี 9 เดือน 3 วัน -
10 🌏 024-0114-212/หุ่น หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่ 2 2 0 0 4 0 ปี 10 เดือน 19 วัน -
11 🌏 024-0113-212/หุ่น หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง 2 1 0 0 3 0 ปี 0 เดือน 3 วัน -