เลือกช่วงเวลา Reset Home
# URL / เลขครุภัณฑ์ / ชื่อครุภัณฑ์ ปริมาณการใช้ อายุการใช้งาน ใช้งานประจำภาควิชา
( นอกทะเบียนศูนย์แพทย์ฯ )
1 🌏 024-0017-212/หุ่น หุ่น CPR ผู้ใหญ่ 11 19 ปี 9 เดือน 23 วัน -
2 🌏 024-0018-212/หุ่น หุ่นจำลองเบ้าตาพร้อมลูกตา 0 19 ปี 9 เดือน 23 วัน -
3 🌏 024-0020-212/หุ่น หุ่นยางงอขาได้ ขนาดเท่าตัวจริง 5 19 ปี 9 เดือน 23 วัน -
4 🌏 024-0005-212/หุ่น หุ่นเด็ก Endotracheal Tube 6 18 ปี 5 เดือน 18 วัน -
5 🌏 024-0006-212/หุ่น หุ่นการเรียนการสอนในระบบประสาท 0 18 ปี 5 เดือน 18 วัน -
6 🌏 024-0007-212/หุ่น หุ่นโครงกระดูกรุ่นมาตรฐาน 0 18 ปี 5 เดือน 18 วัน 📝
7 🌏 024-0008-212/หุ่น หุ่นแขนสำหรับฝึกเย็บแผลผ่าตัด 0 18 ปี 5 เดือน 18 วัน -
8 🌏 024-0010-212/หุ่น หุ่นการเรียนการสอนในระบบย่อยอาหาร 0 18 ปี 5 เดือน 18 วัน -
9 🌏 024-0011-212/หุ่น หุ่นการเรียนการสอนในระบบกล้ามเนื้อ 0 18 ปี 5 เดือน 18 วัน -
10 🌏 024-0035-212/หุ่น หุ่นจำลองโครงกระดูก 3 18 ปี 5 เดือน 18 วัน -
11 🌏 024-0014-212/หุ่น หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อทางเดินหายใจในทารกแรกเกิด 3 17 ปี 8 เดือน 15 วัน -
12 🌏 024-0016-212/หุ่น หุ่น CPR ทารกสำหรับฝึกนวดหัวใจและผายปอด 2 17 ปี 8 เดือน 15 วัน -
13 🌏 024-0123-212/หุ่น หุ่นจำลองฝึกตรวจเต้านม 7 15 ปี 8 เดือน 13 วัน -
14 🌏 024-0022-212/หุ่น หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู 0 14 ปี 5 เดือน 5 วัน -
15 🌏 024-0023-212/หุ่น หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา 1 14 ปี 5 เดือน 5 วัน -
16 🌏 024-0024-212/หุ่น หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา 1 14 ปี 5 เดือน 5 วัน -
17 🌏 024-0025-212/หุ่น หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา 2 14 ปี 5 เดือน 5 วัน -
18 🌏 024-0027-212/หุ่น หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ 1 13 ปี 8 เดือน 24 วัน -
19 🌏 024-0028-212/หุ่น หุ่น Heimlich Maneuver/Choking Charlie 13 13 ปี 8 เดือน 24 วัน -
20 🌏 024-0029-212/หุ่น หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู 0 13 ปี 8 เดือน 10 วัน -
21 🌏 024-0030-212/หุ่น หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู 2 13 ปี 8 เดือน 10 วัน -
22 🌏 024-0036-212/หุ่น หุ่นจำลองจมูก 0 13 ปี 5 เดือน 25 วัน -
23 🌏 024-0037-212/หุ่น หุ่นจำลองจมูก 0 13 ปี 5 เดือน 25 วัน -
24 🌏 024-0038-212/หุ่น หุ่นจำลองกล้ามเนื้อแขนและไหล่ 0 13 ปี 5 เดือน 25 วัน -
25 🌏 024-0041-212/หุ่น หุ่นฝึกการคลอดแบบพื้นฐาน 0 12 ปี 8 เดือน 26 วัน 📝
26 🌏 024-0042-212/หุ่น หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1 10 ปี 0 เดือน 5 วัน -
27 🌏 024-0043-212/หุ่น หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 7 10 ปี 0 เดือน 5 วัน -
28 🌏 024-0044-212/หุ่น หุ่นสาธิตฝึกตรวจการเปิดขยายของปากมดลูก 0 9 ปี 8 เดือน 10 วัน 📝
29 🌏 024-0045-212/หุ่น หุ่นสาธิตการฝึกเจาะน้ำคร่ำ 0 9 ปี 8 เดือน 10 วัน -
30 🌏 024-0049-212/หุ่น หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต-ขั้นสูง ALS ผู้ใหญ่ พร้อม Laptop Computer 11 8 ปี 7 เดือน 6 วัน -
31 🌏 024-0050-212/หุ่น หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ 1 8 ปี 2 เดือน 7 วัน -
32 🌏 024-0051-212/หุ่น หุ่นจำลองโครงกระดูก 0 7 ปี 10 เดือน 4 วัน 📝
33 🌏 024-0052-212/หุ่น หุ่นจำลองโครงกระดูกสันหลัง 0 7 ปี 10 เดือน 4 วัน 📝
34 🌏 024-0053-212/หุ่น หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารก เพศชาย 8 7 ปี 8 เดือน 16 วัน -
35 🌏 024-0054-212/หุ่น หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารก เพศหญิง 9 7 ปี 8 เดือน 16 วัน -
36 🌏 024-0055-212/หุ่น หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย 10 7 ปี 4 เดือน 20 วัน -
37 🌏 024-0056-212/หุ่น หุ่นฝึกช่วยผู้ป่วยแบบชุด 4 ตัว ขนาดครึ่งตัว 22 7 ปี 4 เดือน 16 วัน -
38 🌏 024-0057-212/หุ่น หุ่นฝึกให้สารน้ำและยาทางไขกระดูกทารก 4 7 ปี 3 เดือน 5 วัน -
39 🌏 024-0061-212/หุ่น หุ่นฝึกจำลองใส่ท่อช่วยหายใจยาก สำหรับผู้ใหญ่ 17 6 ปี 9 เดือน 27 วัน -
40 🌏 024-0060-212/หุ่น หุ่นจำลองการใส่ท่อระบายจากปอด 3 6 ปี 9 เดือน 25 วัน -
41 🌏 024-0062-212/หุ่น หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศชาย พร้อมกระเพาะปัสสาวะ 5 6 ปี 7 เดือน 7 วัน -
42 🌏 024-0063-212/หุ่น หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะเพศหญิง 6 6 ปี 7 เดือน 7 วัน -
43 🌏 024-0064-212/หุ่น หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก 3 6 ปี 2 เดือน 0 วัน -
44 🌏 024-0065-212/หุ่น หุ่นฝึกท่อช่วยหายใจสำหรับเด็กโต 6 6 ปี 1 เดือน 15 วัน -
45 🌏 024-0066-212/หุ่น หุ่นจำลองกระดูกคอและหัวไหล่ 0 6 ปี 1 เดือน 15 วัน -
46 🌏 024-0067-212/หุ่น หุ่นจำลองกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกราน 0 6 ปี 1 เดือน 15 วัน -
47 🌏 024-0068-212/หุ่น หุ่นระบบจำลองสถานการณ์ ทางการแพทย์เสมือนจริง 29 5 ปี 11 เดือน 13 วัน -
48 🌏 024-0069-212/หุ่น หุ่นจำลองกะโหลกศรีษะ 1 5 ปี 10 เดือน 19 วัน -
49 🌏 024-0074-212/หุ่น หุ่นจำลองหัวเข่า Aspiration 0 5 ปี 9 เดือน 12 วัน -
50 🌏 024-0075-212/หุ่น หุ่นจำลองการฝึกฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจ 0 5 ปี 9 เดือน 12 วัน -
51 🌏 024-0076-212/หุ่น หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่ 0 5 ปี 8 เดือน 26 วัน -
52 🌏 024-0077-212/หุ่น หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่ 0 5 ปี 8 เดือน 26 วัน -
53 🌏 024-0078-212/หุ่น หุ่นจำลองกระโหลกศรีษะทารกและกระดูกเชิงกราน 2 5 ปี 6 เดือน 24 วัน 📝
54 🌏 024-0079-212/หุ่น หุ่นจำลองกระดูกสันหลังพร้อมกระดูกเชิงกราน 0 5 ปี 6 เดือน 24 วัน 📝
55 🌏 024-0080-212/หุ่น หุ่นจำลองกระดูกสันหลังส่วนคอ 0 5 ปี 6 เดือน 24 วัน 📝
56 🌏 024-0086-212/หุ่น หุ่นจำลองการตรวจอัณฑะ (Tesitcle Models) 0 4 ปี 8 เดือน 28 วัน -
57 🌏 024-0082-212/หุ่น หุ่นจำลองกล้ามเนื้อแขน 0 4 ปี 7 เดือน 16 วัน 📝
58 🌏 024-0083-212/หุ่น หุ่นจำลองโครงกระดูกเท้า 0 4 ปี 7 เดือน 16 วัน 📝
59 🌏 024-0084-212/หุ่น หุ่นจำลองโครงกระดูกมือ 0 4 ปี 7 เดือน 16 วัน 📝
60 🌏 024-0085-212/หุ่น หุ่นจำลองทารกแรกเกิดสำหรับฝึกปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ 4 4 ปี 3 เดือน 28 วัน -
61 🌏 024-0088-212/หุ่น หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง 7 4 ปี 3 เดือน 28 วัน -
62 🌏 024-0089-212/หุ่น หุ่นฝึกการทำ Closed Reduction ของ Shoulder Dislocation 1 4 ปี 2 เดือน 22 วัน -
63 🌏 024-0090-212/หุ่น หุ่นสาธิตการฝึกตรวจภายใน 6 4 ปี 2 เดือน 22 วัน -
64 🌏 024-0091-212/หุ่น หุ่นฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิด 3 4 ปี 2 เดือน 22 วัน -
65 🌏 024-0092-212/หุ่น หุ่นสาธิตการฝึกตรวจ Dilatation/Effacement Examination Model 0 4 ปี 2 เดือน 22 วัน -
66 🌏 024-0093-212/หุ่น หุ่นฝึกการใส่สายระบายทรวงอก (แบบ 2 ข้าง) 6 4 ปี 2 เดือน 22 วัน -
67 🌏 024-0094-212/หุ่น หุ่นฝึกการเจาะน้ำไขสันหลัง 1 4 ปี 2 เดือน 22 วัน -
68 🌏 024-0095-212/หุ่น หุ่นฝึกการตรวจจอประสาทตา แบบจอ LED 11 4 ปี 2 เดือน 22 วัน -
69 🌏 024-0096-212/หุ่น หุ่นจำลองทารกแรกเกิด 0 4 ปี 2 เดือน 22 วัน -
70 🌏 024-0097-212/หุ่น หุ่นจำลองทารกแรกเกิด 0 4 ปี 2 เดือน 22 วัน -
71 🌏 024-0098-212/หุ่น หุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ 3 3 ปี 11 เดือน 29 วัน -
72 🌏 024-0099-212/หุ่น หุ่นฝึกการตรวจทวารหนักและต่อมลูกหมาก 2 3 ปี 11 เดือน 8 วัน -
73 🌏 024-0100-212/หุ่น หุ่นฝึกสูติศาสตร์ประเมิน ปากมดลูก ท่าคลอด และเย็บแผลฝีเย็บ 2 3 ปี 1 เดือน 15 วัน 📝
74 🌏 024-0101-212/หุ่น หุ่นฝึกตรวจทารกในครรภ์ 0 2 ปี 11 เดือน 24 วัน 📝
75 🌏 090-0102-212/หุ่น หุ่นจำลองฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ 3 2 ปี 9 เดือน 3 วัน -
76 🌏 024-0103-212/หุ่น หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก 1 2 ปี 3 เดือน 1 วัน -
77 🌏 024-0104-212/หุ่น หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก 4 2 ปี 3 เดือน 1 วัน -
78 🌏 024-0105-212/หุ่น หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก 10 2 ปี 3 เดือน 1 วัน -
79 🌏 024-0106-212/หุ่น หุ่นเด็กฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานพร้อมชุดประมวลผล 3 2 ปี 1 เดือน 29 วัน -
80 🌏 024-0107-212/หุ่น หุ่นทารกฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานพร้อมอุปกรณ์ประมวลผลแบบไร้สาย 4 2 ปี 1 เดือน 29 วัน -
81 🌏 024-0108-212/หุ่น หุ่นแขนเด็กสำหรับให้น้ำเกลือ 6 1 ปี 9 เดือน 24 วัน -
82 🌏 024-0109-212/หุ่น หุ่นสาธิตฝึกฝังยาคุมกำเนิดชนิดท่อนแขน 2 1 ปี 8 เดือน 18 วัน -
83 🌏 024-0110-212/หุ่น หุ่นฝึกการคลำหน้าท้องเพื่อตรวจครรภ์และฟังเสียงหัวใจทารก 2 1 ปี 8 เดือน 18 วัน -
84 🌏 024-0111-212/หุ่น หุ่นฝึกปฏิบัติเย็บฝีเย็บ 0 1 ปี 8 เดือน 18 วัน 📝
85 🌏 024-0112-212/หุ่น หุ่นฝึกการอัลตร้าซาวด์สำหรับเจาะน้ำในช่องปอดและหัวใจ 0 1 ปี 7 เดือน 21 วัน -
86 🌏 024-0114-212/หุ่น หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่ 4 0 ปี 10 เดือน 19 วัน -
87 🌏 024-0115-212/หุ่น หุ่นจำลองการบีบน้ำนมด้วยมือ 0 0 ปี 10 เดือน 19 วัน 📝
88 🌏 024-0116-212/หุ่น หุ่นฝึกตรวจเต้านมแบบมีพยาธิสภาพ 2 0 ปี 10 เดือน 19 วัน -
89 🌏 024-0118-212/หุ่น หุ่นจำลองการฝึกปฏิบัติการ ดูดเสมหะ การให้อาหารทางสาย 7 0 ปี 9 เดือน 5 วัน -
90 🌏 024-0117-212/หุ่น หุ่นจำลองสำหรับฝึกการให้สารน้ำทางไขกระดูกผู้ใหญ่ 0 0 ปี 8 เดือน 14 วัน -
91 🌏 024-0119-212/หุ่น หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดให้สารน้ำ 7 0 ปี 8 เดือน 5 วัน -
92 🌏 หุ่นโครงกระดูก XC-101 180CM SKELETON หุ่นโครงกระดูก XC-101 180CM SKELETON 0 0 ปี 6 เดือน 24 วัน -
93 🌏 024-0120-212/หุ่น หุ่นฝึกการเจาะหลอดลม 6 0 ปี 5 เดือน 8 วัน -
94 🌏 024-0121-212/หุ่น หุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง(ALS)เด็กพร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรม 5 0 ปี 4 เดือน 29 วัน -
95 🌏 024-0122-212/หุ่น หุ่นฝึกเด็กจำลองการฝึกทักษะการตรวจเจาะไขสันหลัง 0 0 ปี 4 เดือน 29 วัน -
96 🌏 024-0113-212/หุ่น หุ่นฝึกเจาะไขสันหลัง 3 0 ปี 0 เดือน 3 วัน -